Skip to main content

Full text of "Gormḟlaiṫ : inġean árd-ríoġ Éireann"

See other formats


S^évXtUA niiv\-T)év\riUA — YIII. SORtnflAic ingevMi AUD-UÍ05 euieAnn ronu\s Uv\ conceAiiAinn •00 f5Jiioo. 

<\\\ n-A cun attiac 
■00 
onnuAt) íia 5 ^ e t) 1 1 5 e, 

1 mbAile áza CIiaú. 1905. 1 ^At-uéAl SgéAlUA nuA-TDeAnuA — VIII. 50RtnplA1 C injeAn Árro-níog émeAnn. corriAS ha conceAtiAtnn TJO r^fiíob. 
v\|l T1-A Cttfl ATTlAr 

óonnnAt) n a 5 a e *ó 1 1 5 e, 

1 mt>Aiif Áía CIiaú. 1905- c 7// Q-& tMiie Áta cln\t ■ 

M cló-cunMnn, Ceó,unr*, 

SjWIT) tíió,, , M CfI ^ 180314 O'Nfciu. uaH/#y 
^STOWCOLLEGe 5onmftAit, tnjeAii AHT)-ní05 émeAtin. 
i. 

Y) A01 5céA*o aguf cfií bti<\*ón*\ T)é<\5 Cx\n 
éif ce^cc Á\\ SU\nuigceóf<\ x\n an 
CAt-Arh bí 1lí ^nnfo 1 néinmn tMfu\b Airtm 
£U\nn. 

t)í fé m^fl Án*o-1líg of cionn n^ hé;ne*\nn 
50 téin a^uf if 1 bp^USr UU\ócg^ 1 sCon-oae 
ná 1Th*óe *oo corhnuró fé. 

1nr ^n ^m rom cuice,vó Ati córh<\nbv\cc 1 
n*oixM*ó & céite i-oin Án*o-cig ílíog<\riu\it 
t,ex\c-Cumn Aguf LeAC-ttlogA, fé fin, 
nuxMf geob^t) Uí ó'n c*\ob ó cu<m*ó b<\f 
cuice<vó <\n bn<\c, nó Ati conóin níogAriuMt 
^f *óume *oo tu\ 1iu^iftib ó *óe<\f Aguf fm é 
pÁt a\a tuic Ati éonóm 1 n*ou\i*ó ptdirm atft 
nu\tt 5Uín"oub — Áíi ftí 05 bí a\k AiteAó 1 
^Cúi^e UUvó. 

nu^\in fUv\if AcAif néitt (Ao*ó pnntu\c) 
b<\f fióf a nuÁcAif £U\im. t)í ati tu\ju\ be<\r 
a bí Ai^e í, Agúf m4p ge<\tt Af Ati >;cLe*\nV 
naf fo bí tuvú óguf muinncine.\f món rotf 
<sm t)<á ftit Aguf s^c T)ume b.\in teób, tlí f <\ib A5 ^pt-Ann acc ém-ingex\n AtfiÁm, 
^n bx\n-fLAit g^r^F^ 1 ^) A DÍ Ai^e te n-x\ 
óé4*o rhnAOi. 

CAitín -Átumn bufj e<\fj \ ^gtif bí & cÁit i 
a ctú 1 bf a*o A^uf 1 nse-AfijA te bneAgtAóc -j 
A^uf te n-A 0111*0 f ogtuma. 

t)í nA céxVorjA fU\it 1 *ocín nA hGirveAnn *\ 
béAfvfAfJ fxMTjbfve-Af An T>orh<\m 50 télf Af 
uóc í f AgÁit te pófAfj. tluAif bí fí An^-05, 
ní f Aib fí tAf beit 'n-A p.Áifce, ce<\pAf) 1 
f)ófA'ó te tlíg 05 nA ÍTlumAn, CoftruAC 
ITIac CuittionÁm. *Oé<<\nAf) te^b^f if tÁm 
e^coftA. Ce^p ptAnn 50 gc-Aitpróe -dn 
cle<\mnx\f fo "óé<\n,<\rh pé fCé-At é, m^f bí 
tlí n^ Hlurh^n LÁirjifv cúrhACCAó, -ó^uf x>Á 
•oaocf^vó Aif -Aon tá 50 T>c<\b<\fvf<\fj fé 
c<\Vu\ifv ^uf consn^rh fjó mf x\& c<\t<\ib 
mófvA bí ^ige teif n^ tocLdnn^tg, bío-ó, 
cotnotn n* h<\imfine f m, 45 -oé^n^tri móf Án 
t)íogb^it <\n furo tiA cífe x\^uf aj; cuf cnit- 
eagLA a\\ t\& T)x\oine bí 'n-A 5corhnuit>e 1 
n-Aice n<\ fAifjv^e, ^uf 50 món-rhóp m\ 
cófCAí ó *oe<\f 1 Af An T)CAOb tix\f -o'éifvinn 
-A^uf 50 "oeirhm téirjíf ^notf Aguf Afíff <\ip 
fuiT) n<\ cífe fém. 

t)í n*\ toct<\nn,\tg <\$ c<\b<\ijrc <\ n-oubfLÁn mófv te -oéAnArh *oo na néine^nn^it; Ati 
c-am fom com m&i£, ^uf *oob' éijstn *oo 
pnionn|Mí (fU\c*\) tu\ cípe coingeAtLd&A -j 
•otúú-ceAn^t & *óé*viArh edcontov péiti te 
cofc a óun a\\ tk\ LoctAnnAig. 

A$uf 1 *oUv\ob 50 p<\ib Cúi^e TDurh^n 
x\nc\-cúrhACC<\c -] 50 jiaio ^n otne*\*o *oúin 1 
tiofAnn^ «A^uf ton;$puinc atoi bv\ rh.\it te 
|Tt<\nn — m<\p bí fiof Aí^e cé x\n c<\ob "ói 
curo -Ajváin >a pAib x\n c-tm Aip — é féin á 
•óAin^niut;^!) níop tJioine A$uf mtnnncirve*\f 
níop fe^ff a 'óéAtíAm teif &n sconóm. 

ÚA5AT) fcéilíní be<\5<\ <\noif A^uf Apíf 1 
•oc<\ob &r\ UíoJ 015 50 *ocí ctuA|M 5°í^ m - 
fl.MC, fc&dÍCA ctnn tmnróe rhóp uinti. l3í 
fé 1 ^ceifc (bí paoine d' n átjj 50 mb'fedflft 
leif beit 'n-A fAg-dfC, A5 Cditedríi & 
f\<\o§Ail 50 ciúin féi*ó 1 ftlátnifClfi d-5 
pdipneóinedóu, 'ttÁ beit 'n-A ftíj curiuc- 
cac d$ -oéAn^rh *oti$e A^uf 45 niA$tu$d > t) 
n«j cíne, 50 mbA*ó fdfcA^ditfred'ó pé d éiiro 
dimppe 1 medpc a cui*o teAofid, nó A5 
c<\mnc leif tu\ fe^nAib *oeÁbói*oev\cd 
téige.\nc<\ bí m-v\ foóv\in — tu f in d ctup ctú 
rd HlumVdfl 1 bCv\T) x\5up 1 nge^ff te n<\ 
■gcui-o éinim dguf e^nATMcc. tlíon tditm teif a pófxvó a\\ óof a\\ bic ^uf m-AriAc 
(mAfvA mbeATj) x\n geAttAm,Ainc cu^atj 
rj'lngm ptAinn, c,Aicfex\Tj fé snóCAí An 
CfAojAit 1 n-^ifoe, cógf a*ó fé x\n c-ófvo 
beAnnuigce -Aguf rhx\ifvfeATj fé 'n-A \Aon<Af- 
aóc 50 bfVÁC. 

1f lotnrj^ IÁ món fx\T)A bí goftnftAic ^5 
mAccn^\rh téi féin 50 bfvónAó ^siif 50 
TjótÁf^AC m^f ge^tt ^f n*\ f céAtCA f eo — x\n 
óogAfnAOit bí a^ cex\cc 50 tjcí í ó Cúi^e 
ITlum^n. 

" ó," Af fife 50 bfón^ó, " tm mbe^rj 
feife^n A^uf mife 'n-Áp 5-ctAnn TjAome 
bocc<A, ní beATj 510CA rjo'n oUAif feo a$ 
cuf e^rjfAinn. flí cuiffirje fx\oi nTjeAjvA 
finn a pófATj te céite. TVféATjpvó 
Cof mx\c beit } r\-A fvA^Afvc "] a f^ogAt -j a 
Aimfif a óAice^m mf An tTlAinifcif tru\r\ 
bATj ttnAn teif ; ^guf cógfAiTJe mife, ní 
mAf ge.Att av\ TjiAingtiocAf ua cúifce, acc 
Af mo fon féin — aj\ mo fon féin A\r\Ám — 
m^\f\ geAtt AV\ 50 fvAib ge^n A^ur- SfÁfj o|\m 
aj^ av\ gcf oiTje CU5 pfvÁfj-Ainn Aguf cAicneAtfi 
Tjom." 

Aguf teig fí ofnA ócón ,Aifce, tru\n 
cuimnig fí ay\ bfion^tóirj a tM aici ^guf ^\n cé bí Ag fiub^\t te n-A cx\ob mf x\n Aiftm^. 

p\oi Tjeine.vó ce.v\p v\n cAf\T)-fví 50 fwMb 
pé ^5 CAfp-Aitigc <\fv Atn pófCA £5 Ati 1ngin. 

t)Ailig mónÁn "o'uAifte na ti6ifve<\nn cum 
UUccgA, té 50 mbexVó p&dfCA món aca -] 
■50 rjcicp^iTjíp teip At) miicAoi 015 v\fv A CAtf- 
ceM corh patm te C^ipex\t 1 sCúi^e THurhAn, 
^n iic a fu\ib -Ati pófA*ó te *oé^nx\m. £401 
coimrvige v\^uf curhT)<\c a fiAcAf 45 uf 
ftu<\g móf TXAOttie -o'imcig teó nuviTjin 
ofeAg ÓAirif c\it) 50 *ocí Pv\tv\f Ríog CofvmAC. 

Tlí p<\cc*.\p Afi-Arh foirhe ptórj T)*\ome 
óorh móf teób, u<\ pin -j mnÁ bí gté^pcA 
corh «Átuinn teób. SiubU*ox\f\ fíof cné 
rhACAifví br\e^gcx\ n<\ 1T)i*óe, cr\e<Apnx\ Át 
tex\fUn íia tipe (Ác CUac) fíof n& bóicrie 
bí &£ túb^ró <\nonn Aguf x\nAtt iT)in cnocÁm 
1 mómpéifve míne sIa\*a, A£Uf cpé coittce 
ciugA pAfCArhU a p<\ib Ati eitic tfiAot Ag 
f iubAt 50 tíomfU foc<\ifv onrU, x\suf ceót 
bmn n^\ n-éx\n 45 ceAóc cuóx\ ó bAfvfv nA 

An cút An cftuAg bí íia cfvéx\*oui*óte 
(triAoip) aj CAbAipc Aine -oo'n ptó*o rhón 
beici*óe*\c bí *oá T)CAbAir\c 50 CAifeAt mAfi 
cuiT) T)o fpfé gofmpuic. t)í siotUí 45 jMi|\e <\rv v\a cuaóa óirv -j Ai^5i*o ; r\A 
mtngíní -OAruxc p^oi n-& 50111*0 ponnfx\í xv^tif 
An méi*o éA*OAó tín -j otn^ bí* fí A5Á 
c<\bAirvc 50 *ocí ceAó a céile. í)ío*oArv 50 
téirv 50 mei*órve<<\c a^ siorvrvugxvó x\n be^tAig 
te v\-a 5CUIT) x\rhrvÁin xyc;tif ceóit Agtif ftntc 
Agiif 5-Áirve. Ixvo x\rv pA*o, i*oirv be^5 -j rhórv, 
ífiot "j ti-Af At A|\ An nóf fo acc Aon*ótnne 
xvrhÁin, at\ be^n b^ *óeife A^tif b'Áitte bí 

fAn CfttlAg A\\ fA*0. 

ílí fiAib ft A5 mÍ05<Mf eAcc nÁ A5 ^Áirve 
m,A|\ bx\*ó cóirv *oo c<\itín 05 a be^*ó a^ *out 
p*\oi *óém x\n pir\ 015 bí te n-A pófM*ó. 1 
n-ionx\*o a ftnte beit a^ pr\eAbá*ó Agtif ^5 
tonnr\o*ó mx\rv fottif íia f\éx\tcAn, bí ha 
*oeóru\ cif\irne — *oeóru\ n<\rv ctnc Agtif nx\r\ 
fit — 1 n-A fúite i a c|\oi*óe m^|\ be^-ó brvó 
mtntmn 'n-A ctix\b. 

Hí a\\ ÓofmAC bí Jof^F^ 1 ^ ^5 fm^om- 
e^rh ^n tA fo. í)í fí ^5 fmx\omex\m xvguf 
A5 mACcnArh Af\ TlixVtt x\j\ imiott-bóf\*Ox\ib 
. Ab^nn T)oir\e, a^ péx\cx\inc x\f\ íia hxVU\íb 
b*.\ru\ Ag Amtifti$A*ó t^\rv cí nA bptó*o mórv 
fnex\.ccx\.c ; nó bío*Ox\rv a^ fitib^t te céite 
crvé nA coiilce, 1 n-Áic a ridib x\a ^ca^a 
f at)A teAtnA <\$ ctirv *oíob a n*otntteAbA|\ 05 5 tA f te zeA V An e ^TW 1 5 I nó t>'éi*oin 
gtin ^n loc SúHig bío-o^ ^5 tKVoói|AeAcc, -| 
5-dri e^giA n^ rcác n^ fxMtcíof orvt^ ó'n 
ns^oit nÁ ó'n bpMfvnse m^n 50 fuMb 
feife^n -dnn te n-A ciirh-o^ó. 

t)í a "OAoine mumcifve a bxMnc cxMnnce *ói 
A^uf 45 -oéAn^m cxMfrmrvC e^corvt^ fém 
m^n ge^tt ^if ^^meAóc >a néxvo^in Agtif ^n 
btiAif eAtri bí 1 w-a fúite. 

" 1 n-AgxM'Ó A COtA CxS fí A^ *OUt ÓOfh f ,<MO,A 

te Connuvc," -AT>ein a mná ff eafCxMt 1 
5005^ le n-x\ céite. " Í1Í 'óeacAi'ó f óf 
anixMfi cAitín coite,Am.<Mt fáf ca f 401 *óém a 
fin pófCA té bnón 1 bnifexvó cnoi*óe óorh 
món." 

"t)í f?x\CA fí fóf é ^5«f cé Ar\ C.A01 ,a 
mbeAt) fí bnó*o.Arh.Ait/' ^voein *otnne aca bí 
ní*ó b.A f.A*o-brve.Acnui$ce 'n.Á ^n cui*o 
eite. 

" t)'éi*oin 50 n*oeAf n^irj a cr\oi*óe fog^ 

cexMi.A," a^ *oéxMi.Arh *oeAfvm<A*o .Ain 50 5CA1Í;- 
f 1*0 IngeAn TIÍ05 póf^ú d néin gliocAf n-A 

•oúitce il TlÁ Cof.rn.AC ó ÓAife<At curh.ACCAc, 
'n-A óAfAiT) nó 'r\-A n«Srh,di*o, -j cá av\ cAn*o- 

ní ag MfvfxM'ó mumncif eAf a -óéAnAth teif 
tnío Atíi ^ctexxrhn^f ro." 8 

" CAitf 1*6 rr\nÁ coit r\A tlíogtAn a 
-óéAnArh." 

" gemexvó mnÁ, A^uf mnÁ tlíogArhUx 
mAf ^n gcéxVonA, té fjeit urhAt — gAé nvó 
iAfvfvf^fv onrvAt) é •óéAnArh $An clAifhfán. ,í 
riiuvirv rjíoTMfv 1 fjfoifseAóc -óá IÁ fiut>Ait 
•00 ÓAifeAt c-Af-A-ó tlí ConmAC onriAfj. 

t)í pUMtrjeAfvCAó, av\ c-ájvo-óorhAinXeAó a 
fjí Ai^e, 45 mArvCAige^cc -an e^c te v\-a 
t^ofj -óeAf . 

SxMg*oiúin A£Uf fe<\n cnotM món rjí 1 
ryptAitrjeAfvrj^c, óorh m<Ait te fjeit iti' f e^n 

fCÁ1C. 

tluAirv tÁn^-dTj-Af 1 "oceAnncA óéite, c-dn 
éif t>e.AnnugA*ó, T)ut>,Aifvc ptAitfjeArvcAó ^uf 

AtAnnuig ítí Cofvm^c a Aigne 1 50 ruMfj fé 
focxMf } x\-a mcinn tjeit 'n-A f As^nc, •] cuin 
rr\A\\ impiTje Aguf rr\A\\ ^tóum^e a\\ 5°^™- 
ftAit "j a\\ ftdnn é f CAO^leAt* ó'n ngeAttc^- 
rh^f. 

ómi5 cúrhAó f eifge a\\ ptann ; ce^p fé 
gufv rhófv An cdncuirne Aguf An m^ft^X) é 
feo -j fjexvó cfvoirj -j mAnfjxVó món a\\ f at> 
Ar\n a\\ Á\z v\a mfjonn, i*oin ah vá ftuAg, 
rr\A\\At 5Uf tÁimg jgonmftAit, au fjeAn 
Átumn foine^nc^ fuAinc *\nuAf 'oo *óiuiim a c-ApxMtt i f «5 fi a\\ tiirh a\\ (^of m^c ^tjf 
•oubAifvC teif 50 tnó*ó^rhxMt m^ife-drh^it 
5Uf rhxMc xmi f og^ finne fé. 

fl Ttmne fé ^n fog^ a -o'ófouig T)iV' ^f 
Pf e ) " ^S u f c ^ mife fáfc<A, m^f ^on*ouine 
Arhám, 50 bfuit fé m^f fm. U^b<Mf *óom 
*oo rje^nn-Aóc a Th^cAoirh Ó15 *óe^§-rhói*oig 
m^f óorh^ft^ 50 bpmt CAftAnn^f -j fíot- 
cÁnz&óz exVoruMnn." > , iompuig ftu^g wa 
TTh*óe A^up *o'imcig teó ó CxMfe^t ^n n-xMf 
^n be.\U\c túb^ó & cánsáTMf 50 CLaócg^ 1 
bí ion5<\ncx\f offu\b ^f f*vo f aoi <an mbfó*o 
"I *\n 5<Sin*oeAÓ4f aguf an tútg-Áif bí ^f 
jofmftaic. 

t)í bfón, -oiombát) -j bjn pe.ro cpoi*óe 
uifti ce&r\A ; bí rinte ^5 tonnf<\*ó m^An 
n5féin Anoif, aguf mtj Ag TMrhfAt) m<Af n^ 
féitcíní. II. 

tlí jtdiC fé i bt-VvT) 'n-A '6mit) feo njiAiji 
óuiri pu\nn íaXXaú (*o'f iAó*Mb) á\\ 5°í Arr| - 
pUMt 1 n-AgxM*ó a coUa Ce^fb^tt m^c 
1Tluife^5^in, Rí t^ige^n, >á póf<yó. 

Pe^f\ bofb T)foó-U\bx\fc^ b*\ e^vó IO 

Cex\f\bAtt. ÚU5 fé ÓÚ15 agte póeAX) \x\a\\ 
bfvonncx\n,Af pófc<\ *óo 5or\mfU\it. í)í an 
cÁfv*o-pÁt>áf 1 tláf tAige^n x\£Uf if ^nn a 
C115 fé 5of\mfrLAit CAf éif í pÓf<\*Ó. 

X\f\ f e>A*ó x\n iomAT) Aitrifif e fv oirhe f eo, 

b'é An P-ÁtÁf t)o b'f?ex\fr\ bí ,45 Tlígce 

taigeAn é. Cf\eiT>im t>Á bfveAgtAóc n<\ 

CAifte^m eite, ^uf b<\in fé feo An bAf\r\ 

•óíob x\f\ fx\T> ; 1 níof rj'éin-iongnAt) 50 
mb'fe^ff teó &r\ cui*o if mó t>'á n-x\imfif ^ 

óAiceAtri f^n bpÁLÁf fo. 

t)í 5om 45 pt^nn, x\n c-Ájvo-ttí *oo Cor\- 
mAC, ílí r\& tnurh^n, m>Af\ ge><\tt x\if\ nÁf\ póf 
fé gofimfLAit. 

Acc ní fxMb <\on fMg.Áit ^i^e 0054*6 óuja 
Aif -j -<\n gom f eo a t^fp^mc, m>Af\ bí ^n 
cíf 50 téif f aoi fíotó^m, >acc >drhÁin bobcaí 
be^s^ cf ot>a bío*ó aca teif n>A toótx\nnAig 
1 n-Aice n<\ fAifvfse. 

t)í riat *] f éx\n -| bif e>áó •] >a*ó -Af f uit> n,A 
tiéif\e<\nn 50 téifv ; A^uf nA féipéit -Aguf n>A 
m4inifcr\e>Ac>A -j n,A fcoite^nnA a le&£ n-A 
LoctAnnAig -anuAf bíoTMfv *ÓÁ troé^turh 
x\f\íf ^guf x>Á scufv 1 *ocott a céite. 

t)í nx\ bex\nnx\ -A^uf n& ctoiste>Ac 45Á 
n-ár\T)ug>A*ó x\buf -A^uf fcAlt. Cuif\eA*ó >Af\ tl 

bun <\n totriAX) cotáifcí áfo-téiginn teif na 
ti-eAU\t)ncx\ a ttmmexvó. 

An CAt-Airi x\ -oóige^t) Aguf <\ toifce<yó t>í 
fé x)Á fAOt«\fug<vó x\noif — ■óá tj\e.Aó-<yó "j 'óá 
fuffAt), x\£Uf £>í át\ cofxvó com mdit — ik\ 
féAfúi|\ corh cofCx\rh-Ait fm n<\c fu\it> Ati 
oif\e<yo if Aont)ume x\mx\m ^f caUmíi gt<\f 
n-A tiéife^nn <\ jvAiti 5*\nnc<\n nfó e*\fó<\it) 
éin-nró Aif . 

Af fe^t) n<\ tiAimfife féAtuftAipe fíoc- 
óávíza f o finne^t) Áfo-C^f pog *oo Coj\mc\c ; 
•o'éifig fé ó céim 50 cénn pan ej^UMf. 
TVimcig <<\ cáit x\m<\ó 1 í>f><yo Aguf 1 nse^jig 
te fitit)eAóc "j fc<\]unt)e<\óc. 

Scfíob fé teAft-Af fe^nAÓAif 1 fcfítnnn 

■OAcuigce mx\f -oéx\ncx\oi mf x\n -aimfif pm, 

té 50 mbe<\t) fiof 1 eótx\f 45 ha m<\c 
léigmn <\ ciocf<\t) 'n-x\ t)u\it» a\\ Djúg 

focx\t "j Ainmex\óx\ x\icex\c-<\, Agup 50 bfé^vo- 
fx\mif & 5cui*o fCv\i-oéi|\ At;év\nAni agup <\ 
óuf 1 bf eit)m nít) t>'f ex\ff. 

1nf x\n óx\oi feo cx\ic Copmac <\n c-.\m 'óí 
^ige té ppÁpÁit ó gnófcdí n<\ tie<\5U\ife -j ó 
t\ix\gtug^t) tíA Cúige. íTlo £>|\ón Agtíf wo 
ófe^ó ófÁit)ce, ní f<V04 m&\\\ x\n pe-Afi 
T>e<\£)ó*toe.<\ó fogtumc^ fo x\^uf Anoif u>^ 
neójMimío *\n cpioc^\if ©Aip bí ^i^e. 12 

A$ tT)Ainifcifv Birhm rM fe^n-óitt & rj^in 
le Cúige ITliirh^n 1 scorhnui-óe. 

1f ^5 ttigce n^ Cúige t>í aií ótéif a 
cogAt) *] a ceapxvó te t>eic Ag f j\eAf cat f ^n 
féipé^t fo «Aguf AfMrh foirhe níof ceifc- 
nigeA-ó & 5ce>Afc au cog-A*ó fo -óéAn^rh 50 
T)cí -an c-Atn mAttuigte fo. 

Acc,mo té^n! cusptann pfÁmn T>o'n Cféi- 
péAt, óeap f é 50 ruMtj an oifve<vo *oo ce^fc -j 
*oo f eitrj Ai$e f ém *oó te CorimAC*] ce-Ap Con- 
m^c ndó fuMb-] mAf f in cofuig an c-Aigne^f -] 
cÁims x\n VjuaUvó. tlí tiááfpvó Aon*ouine 
aca f UAf ; rjut) fcoifn te cedócdf aca é 
•úéAinvó A^uf fUAi|\eA*OAf\ ia*o fém 1 gcóif 

te T)Ut A$ CfvOIT). 

CuAifj pfionfx\í wa ITIurhAn te fiAfvm móf 

fíof ó tu^ró 50 tíe^tAó TÍIusnA* A£Uf 
óAiceA*o^f\ f xxtA ^nnfom. 

ÚÁinig bu-di'órveA'ó móf Aif ax\ Iá fonrie aii 
óaca óúnf (au f -ait) *oo) bí f é 45 f uifve-Acc te 
ftuAigce ^n Afo-Uíog 1 ftíog l^igeAn. 

pe^f AnA-rjeannuigte cfÁibceAc í>í Ann. 

£uAif fé Tjo gifce ó T)ia ni*óce feifcinc 

fonfi fé Agtif nuxMf £>í fé 45 pAi-orveóif e^cc 

* Seo é ati Áic a •ocnzxAft ^noip BaJlvmoon 1 
™oé&\\l& Aip, 1 ^Conn-oAe Citi T>AfiA ^jwf -ÓÁ míle ó 
tAile móji ÓeAtAtitAc. *3 

'n-4 (MtMti, fiu\if\ fé fiéiíti-pof 50 bfinge«vó 
fé báf 1 mt>uAl<yó Afi cu\c<\, 1 tx\c*Mf n<\ 

CfOTJA. 

Cuif fé pof «\f\ 0, pf\íorh-comv\ifteóif\i", -j 
nu^if tMo*o«\f\ b^itigce cimceatt Aip, ciumc 
fé LÁirh teó 45117 *o'f ^5 fé fUn v\c*\, 1 n^ 
•oeótu\ Ag cuicim 'ti-a -octntce mópd te n<\ 
gfu^*ó. íltnne fé u*ó,<\cc ^nnfom ; cu^i*ó 
fé 'un f^oifoín *\£Uf gtAC fé com^ome^c 
ó LÁrh-A Atl Ab pi«Mtt>e4ftC4ó. 

t)í an c<\c 0,5 *out 1 5comne n«\ m^n-^c ó 
n-A cúf. fcáiníg cfit-e^st^ -j fAiccíof 
OffU\E> ^guf ^V^E Atl ionu\T> x\c<<\ px\if\c Afi 
bUvMtce 1 m\ c<\oifig 'ti-a\ nx)iAiX) TVpé^c 
Cof\m*\c x\5Uf x\n pu\icbe*\f\c.<\c te r-c<\*o a 
óuf off<\b, mifne<\c & cuf\ lonnc^ acc ní 
tu\ib éAn-rh*\it *óóib Ami, bf\i f e*\*o <\f\ tf\í*o n<\ 
tínce 'n-<\ peAn-ftmt. 

" Cx\c ctéif\e if e*\*ó Ati c\c pp/* *\f 
fi<vo, " c<\*o cuige bpomp*\imíf -] bx\f px\£<Mt 
Af d fon? " 

Aguf 50 *oeirhm -j 50 oe^fbc^, b í *\n 
fífmne bí aoa, maf b'e ftuMtttedncAc -4511 f 
n^ mAno^ig bí 1 gcúifc pt^nn b,\ cionc<\c 

m 

teif *\n cf\oro feo. 

£)íoTU\f\ a\£ brvofcug^-ó -j 45 -oeiffuug^x) <\n CAtA i as fpfe^5A*ó ptAinn te héA*o «Af\ a 
céite. A$uf nuAi|\nAó5cuifipe^*ó CorvmAC^n 
corhfiác 4f\ avi bpomce boife x\|\ ptann, 
*oub,Air\c £UMtbeAf\c<Aó gur\ ctxvó,Aif\e bí ann 
1 ÚU5 fé 5>aó uite rhAfUvó *óó ní bA rhe-Ar\á 
n^ >a céite. 

ÍD^ri geAtt a\\ f Ainc, <ar\ criáof , ^guf aja 
éA*o x\a ctéifie feo if eAt> cÁimg >án cat 
bf\ón,dc fom a\\ mAi*oin T)é tTI-Áif\c, <an 
feAccrhAt) tá *oé<A5 *oe 1Í1eA*óón pogrhAif 
f^n mbtnvó-Ain n^oi ^cé^-o xv^uf a hocc. 

ITIo br\ón -d^uf mo cr\eAc ! b'é pn IÁ ax\ 
,áir\, b'é ax\ IÁ *oóLÁfAó fuitce.dc mí- 
tf\óCAif\e,Ac é. tligce n^ h6if\eAnn, UAifte 

A^Uf CU^t-Alg TiA CÍfie A§ Cf\01T) ^gUf xV£ 

máf\bA*ó a óéite m-áf ge^tt -Af\ ctéif\ éAX>- 
rhAif\. 

ílíorv cAifbe^nAfj éAn-p ómóf "oo'íi ótéif\, 
xv^uf níon fpxSflÁitexVú ia*o acz ax\ oif\eA*o 
teif iia uu-At^ig. t)í pÁifvc av\ buAitce tíonca 
fu^f te TíAome gonc-A *| m,Ar\b, 'via gc^fnÁin 
i rmittAc -a céite, 'n-a f rtAtAnnA xx\a\\ bexvó 
COOAÍ f élfv 1 bp^if\c. 

SgUAb ftmMgce tAigeAii Uí CofviriAC -Aguf 
a ftUAg fompA. £>í CAp^tt ÚormiAic as 
téimne^ó tA\\ cfínf e ; f cior\f\ fí a\\ ax\ caUmíi 15 

bí fev\rru\n ^guf fte*\riu\m te "putt; cuic 
Cornu\c ^5«f cuic an c\p^\tt v\nu*if áifi ; 
bjurecvó v\ rmiineit, a Látii, 4511 f a *óraum. 
TVimcig *\n féi*oeÁn v \f, «v$uf óUv\ró ré 1 
liCv\in <\n Ui£eAf\rtA. 

le tinn *oó cuicnn f,\oi ^n 5Cc\p,\tt fcáinis 
fcvij-oiúifí JTUvinn A"gUf ^ 10 S t*Ai£ean puaf 
teif, -A^uf te ce*\nn*\*ó mtc *\$uf fein^e 
t\\c*\TMn a fte^gc^ Cfít) v\n scofp, Aguf 
bAinexVOAf ^\n cex\nn ó'n *oúTU\n *oe. 

Úu5x\T)v\f v\n ce.\nn 50 *ocí ptAnn, te 50 
rnb&cvó bnó*o *\in f*\oi báf & n*\riu\*o. Acc 
1 n-ionc\*o ÁtAf a beic aiji if ^\rhU\i*ó cu^ fé 
mitte-c\n *oóib nu\n ge^tt <\f be.\nc corh 
5f<\mu\ A\5uf corii mádúca ■óé-anAiit. 1\us fé 
Af x\n ^ctoi^e^nn tu\omcc\ i*oin 4 tu\ U\irh 50 
nunn ^nuc ; póg fé é, -j cug fé ónrjugAT) 
*oo 1Ílx\onc\c — c\n cAb CfuVibce^c, *oe*\g- 
rhói*oe<\c *\n ce.\nn Aguf an coU\nn *oo cun 
|U\n iu\i§ be^nmngce. Cu^T) é te bUv\ró- 
f\ev\t) món A\guf bnife*\*ó cf oróe com f atu\ 
teif c\n neitig 1 nT)ífev\nc T)iAnnu\*Oc\. 

gomecvó Cec\fbv\tt, llí lojge^n, -j cu5v\*ó 
óorh fcVOx\ te n-c\ pc\U\f fém 45 fláf é. 

Oí 5oftnfU\ic 'b'Á oiteó.ríu\mc AgUf *ó , c\ 
giotU\igec\óc, aguf 45 cc\bc\ifc c\ine *óó, nó i6 50 f^irj v\a tuic cne^ftngte, A^uf é be^5 
t\ac USroifv 50 teóf te fiuróAt xmtiac. 

Aon tÁ AtriÁin tofuig f é ^5 odinnc 1 *ocAotj 
-an c^tA, A^uf A5 T>éAnArh ^Aifce ^gtif 
di*ór3éit mAf ge^tt Afv An mí-ólú tx\fpám f é 
*oo óortp ÓofmAic. 

$Uvc goftnfUMt f eAfg 'n-A tAorj fo, 1 

tus fí CAfAOi-o *oó, A5«f -ourjAifvc teif ^uf 

nÁif e^ó fc^nAttAó av\ f u*o *oó a teitéiT) *oo 
r\u*o a -óéAnAm te fiAon-óof p, ^guf 50 tnófv- 

rhóf te cofp An e^fpuig be^nnuigte. 

Ómi5 fAóc móf feif^e a\\ Ce^fvrjAtt 
rjofb m^fv ge^tt Af\ ^n méi*o A*ourj^ir\c fí 
teif, ^5Uf -o^fouig fé a óof , ^uf tug fé 
buitteA-ó *ói a te-á5 Anu-Af Af\ ^n zaIaxtí í 
X)o tu-Aifc óf corhxMfv a bAn ffe^fCAit. 

tlí f éA*of a*ó fí ^n m>Aft-A*ó A^uf «dn c-Af- 
cuifne móf a rhAiteArh *óó, ^uf *o'imtig 
téi A-bxMte f>AOi óurhTMó a tiAtAf, 45 Mfv- 
fvAi*ó Air\ fÁf<Arh cex\f\c lomtán a rj^mc Af 
Ce-AfrjAtt, aíi cUvóxMfv e f if\ — marv if *oe4f\5- 
ótATjAifve -A5Uf cUvóxMfie Cfvut^ncxx ^n fe^fi 
te^5fAf a LÁrh a\\ a rh n^oi pófc^. 

'O'eiag pt^nn í; níof rhxMt teif Ce^fb^tl 
A tr\oi*o, ^5Uf *o'iAff fé uiffi -out x\-rj^ite 
%o "ocí n-A céite, acz ní *óéAnf^*ó ^oftn- 
flAít rjocc é. f7 Aite^c, ^n m^pUvó cugát) *oi, x*suf An mí- 
óe.\nc ninne,<yó uinm, A^uf n^ó cósfxvó 4 

tl-ACAItt A pÁlttC t)xMtlg fé 1 T)CexMinC<\ 

a óéite, 5-An mófvÁn moitte, rtu^igce UUvó, 
A£Uf ^níof te n-A n-^nm óarii pvo.<\ te 
ínmiott Cúige Laige-An te c^c & catMinc 

vo Óe^ttC-Att. 

tluxMtt óUAtdt'ó JJojunfUMc 50 fuMt) ré 
óum comruMC a ó-AbAific *oo Óe^ncvAtt, cuin 
fí ceAóc^iní com pvoa teif "] cuin rí m^tt 
impi*óe 4itt m,\n fómóp *oi-fe 5^n *out 45 
cnoi*o te Ctnge LdigeAn, ^óc imceAóc an 
n-^if A-b.Mte. 1fvAn éi^m & commg féfeo 
é 5<mi t)ut 45 cnoro. t)^ rhiAn teif í cac- 
Ainc p^oi cumTMó curhACC^c ftu<áigce 
UUvó. tlí teigf e*vó fí *óó at\ méi*o f eo f ém 
a *óé-AnAm, 4£Uf T)'i^ff fí ^fíf xMf é m^n 
^ccum^e. 

p^oi *óeine,<vó géitt tlMtt *oi -j óu*vo*\tt ^f 
n-xMf 50 Cúi^e tJUvó ^níf . 

; Í1-A *ói<<mt) feo "o'pé-ác g^P^F^ 1 ^ ^ e 
f CAf xmti Amc -otige^rhxMt p ^g-Áit ó Cex\n b^tt -] 
fUAif fí e ó n-A t)feice>Am^in. 

iDuvfn T1u\tt uiffi é pófA*ó, acz ce^p fí, 
fiú*o if 50 fUMc- fí rcaoitce 1 n-xMnm ^n t* ■01151*0 ó Ce^|\bAtt, n^n C115 [pr\ ce-A*o -01 
1 lÁtAM[\ X)é Aon*oume póf<vó corh jm*oa if 
rhAijA Ce^fib^tt ; ^n -aíi xvót^n rm -o'eicig 

fí rii^tt. 

'S^n mbtiA*ó^in Tí'An gcionn m^ntiíA'ó 
CeAfb^tt 1 gCAt 1 n-AgAi*ó riA tocU\nn,AC 1 
n-Aice t)^ite ÁtA CtiAt, A£Uf Annrm, nuAin 
n>áó fuiti édn-corc nÁ coinmeAfc uinni, póf 
fí tli^tt 

1f 541^1*0, 1 n*oiAi*ó tiA tiAimfine reo, 50 
bpuAin ptAnn t>Áf, ^guf ttnc an conóm x\n 
11iAtt 1 5í fé mAf\ Án*o-níg A|\ 6inmn. 

1Daj\a |\Ait) DniAn t)ónoitfie pém ^nn, ní 
|\Aib -A|\Mm 1 néinmn ní b.a curiiACCdige nÁ 
b'peAnn 'riÁ An f tAit cnéAnriMn f o ó Cútge 

UUVÓ. 

1f iom*óA CAt 1 cnom géAn fuitceAó t>í 
Ai^e teif n^ toctAnnxMg, Aguf if lotrróA Atn 
puAin f é buAi'ó 1 tonnn úc onn-d. 

ÚiomÁm f é toctánnAig tXaite AtA CtiAt, 
nAlTlróe, -j Cúige ÍAige^n a\\ fAD irceAó 
mA\\ tiomÁinpeA*ó m^on ^caza OAOfiAó 
ipceAó 1 -gcúinne, 1 5CA01 n^ó t)fé^*of^i*oíf 
imte«Aóc ó t)^ite ÁtA CU&t -j ax\ tímifcéAf 
X>eA$ zaoX) Atnuig *óe. 

íluAif t)í fin *oéAncA Aige, fu^;j\ fé é 19 

péin 1 scóin te bfvu$A*ó eile CAtUipc "oóitt 

1 n-A tonsponc Ui*oin fém. Ómi^ tu\ 

to6tAníiAi§ ^rriAó 1 scomne tléitt. -j CAf*N*ó 

^n -oá Afvm, nó ftUAg, ^n -a óéite CAob 

Ammg ■oo'n feátAifij aguf cofnuigeA*OAn áfl 

tnoro i ^n cnoro teó óorh cnéAn if cnoi*o 

éAn-xMnm 6uAit> ^n £Áinc an buAilce nonfie 

nó 'n-A *óiai*ó AniArh. 

Acc, pMfvíon i pMníon géc\n! i mo téan -\ 

mo bnón -j mo 6nec\6 6nxM*óce ! fu^in t\A 

to6t.AnnAig ^n buxvó x\n ftuc\i$ce íia néin- 

e^nn an t<\ rom, -j mc\nbc\t) tli^tt fém 6om 

m^it teif av\ 6uit) if mó t>'á U\o6n<Mt). 

U-c\n éif oÁif íléitt* cuic ^n briAC, a néin 

*oti$e, x\n *Óonn6cVó, T)ec\nbn.c\tc\in 5onm- 

f t^ic, A^uf if xMge 6orhnuró f í 50 bf u,c\in f í 

bc\f, 6Ú15 bti*Yón<c\ 1 n-OMit) iu ricMmfine 

feo. 

Acc bí mío-roncún eite x\k T)m r^oi 
6orhc\ifv riA bc\inníognc\ fo. 

t)í uxMgne^f -A^uf *oiomb.cYó *j bnifecvó 

cnoróe uinni nuc\tn OAittexvó a 5c\otcc\ 50 

téif be^n^c, -j mf n*\ *Oc\ncc\ rcníob fí — 

mc\n bíot) fiof A^xMb 50 ncMb fí ^n c\n 

5cec\nn if fec\nn -oe b*\n-fitróib n^ Ii6in- 

. 4 

**Oia Cé<yoAOin, An -peACcmAX) tÁ "oé-A^ -oe trií 
■óeijii-ó x\n fojriiAifi, 917. 20 e-Atin — m^f bí mé a' f^-ó, mnre^nn fí inf 
x\a twica fo ^n buai-ófeA-ó aguf ^n bnif e^vó 
cnoit)e bí tii|\|\i 1 n*oiAit> a rrnc i 1 n-oiAix) 
tléitt. X)Át&t> av\ xwac 1 ^ConiTOAe v\a 
gxMttirhe cúnf (^n ^aw *oo) bí fé ^nn txá 
oitedrh^mc. 

1 5CtnT) T)e v\a twica cu^nn fí *óúmn 
cun fíof a\\ ax\ mbe^t-A ^guf ax\ fAog^t 
fógrhxMt bí aici te tli^tt, Aguf *oéme<mn fí 
comófC-Af bfón^c iT)in é fém ^guf ^n 
c-^cnugxvú f^ogAit bí xMCi 1 n-oeife^*ó «a 
LAete^nca. 

Scníob fí aví óui*o if mó *oe na h^mf^m 
f eo cúnf bí fí 'n-A tuige ax\ a te^bAiT) te 

cmneAf. A^uf if xMfceaó xx\a\\ tÁinig ax\ 

cmne-Af fm uinni. 

Umne fí bfiongtóiT) aox\ oi*óóe Arh-Ám 

gun feaf tliAtt caIxx\a cnéAnrhón 1 n-^ice 

óotba x\a te^btan, ^guf bí ax\ oine<yo fin 

T)o nírhé<vo ^guf túcgÁin uinni é TVpeicpnc 

^up fe^f fí ru^f mf ax\ leA\)A\t> ; fc^n 

fí axx\aó a lÁxhA te bneic Ain, A^uf é 

fÁx^cA'ú te x\-a cnoi*óe. Aguf nuAin nmne 

fí fin, connuig fé xx\a\\ bexvó féte tnmceAóc 

Af ax\ f eomfá, ^guf 1 ftige 50 5comneog.<vó 

fí xmci f ém é, fín fí ^m^c a Iáxx\a te bneit ai 

4f a f AtUMng ; aóc monu<\f ! ní Af ttiAtt 
•oo fus fí acu 4f\ popcA n^ leAbt^n, Aguf 
óuai*ó fé tfé n-A cfoi*óe. 
Ó'n nsofcngAt) ^uf ó'n mbfú-§A*ó fo 

tátmg cinneAf fxVOA utffi, ^suf if mmic 
minic x\f f e<vó n^ n^impfe fin bUMf fí *oo'n 
bp u^cc, *oo'n boccAineacc, ^guf *oo piancA 
cfu<M*óe gé^f-A &x\ ocf^Mf, m^f tug^nn fí 
cunnc<\f xMf feo 1 ^ce^nn x>'Á cui*o Atfifin 
c^oince. 

A^uf feo é fcéAt $ofmft<Mt, ingean 

ptainn Sionn-A, ^n \be&n bí seaUcA *oo tfí 

figtib ^uf bí m^f óéite a^ beifc &c&. 

tHiine *oo tiA mnÁ ba rhántA Aguf b'oif- 

■óeif ce *oe rhnÁ r\& béife^nn mf &r\ «Aimfif 

fin í. 

t)í fí téigeancd foglumtd b<MiArhAit 
mAifeArh-Ait. 

t)eAti af\ fiú ^vo-rhoUvó A^uf me^f & 
tAbAifc T)i fe^c^f ém-be-An bí 1 nétfinn te 
n-<\ Unn, A^uf b,\ cóif *oo Ctdnn^Mb 5^e*óexa 
i*oi|\ f e^fUMb Aguf ríinátb, ^f f um an *oorhxMn, 
í con^bvMt 1 scuimne corh f &x>& if benbe-Af 
uifce ^ fit Aguf f éAf 45 fÁf. 

- comÁs o coinceAtiAinti. 5 tll AiS. Á-óOAfi, cause, reason. 

-Át-óbéit, exaggeration. 

^i^ne, mind. 

Aii;neAr, trouble, contention. 

.Airtinj, a vision, apparition, dream. 

AirceAc, queer, wonderful. 

Átumn, beautiful. 

AonAftAcc, celibacy. 

Aon 'ouine AthÁin, one onlv person. 

Á\\, our. 

A\\ Áic nA mbonn, ) There and then, at that very 

A\\ An bpoinre boire, ) moment. 

-Ájvo-ttíoj, high or chief king (gtn.). 

-Ájvo-cij tiíoJArriAit, chief royal house. 

&\> ucc í pÁJAtt, for to get her, to win her. 

AuAjtjiuii;, changed. 

Atcum^e, petition, entreatv. 

Ái teAÚAn nA tipe, the wi.le ford of the Liffey. 

bÁT)OifteACC, boating. 

bÁi-ó, affection. 

bAitijte, gathered. 

bÁmíneAcu, paleness. 

bAnAmAit, chaste, woman-like, modest. 

bAn-ptt-óib, woman-poets (d. pl.). 

bAti--ptAit, princess. 

bÁtAX), was drowned. 

beA^tiAC, almost. 24 

beAnnA, peaks, crests, spires. 

£)éAfipA"ó, would give. 

bío-OAfi, they were. 

bobcAÍ beA^A u|iO"OA, skirmishes, small fighting bouts. 

[bobrrA is an Anglicism from bout.~\ 
bóitfte, roads. 
bojtb, rude, fierce, haughty. 
t)}ieit, act of catching. 
bfieiteAmAin, judges. 
bjiionjtói'o, dream. 
brtó-OArriAit, proud, pleased, glad. 
bjió muitmn 'ua ctu\b, millstone on her breast. 
bfionnuAnAr*, present ; b. pófCA, wedding gift. 
bfiúJAT), crushing, bruising. 
buAi-ófied-ó, trouble, affiiction. 
buAi-ó, victory. 

CAbAiji, assistance. 

CAitteA-ó, was lost = died. 

CAifrmjtc, act of criticising. 

CAitfeA-ó fé ^nótAÍ au rr- AoijAit 1 n-Áifi*oe, he would 

throw aside the affairs of the world, worldly affairs. 
CAtmA, valiant, brave. 
CAjinÁm, heaps, piles. 
CAjitAnnAf, friendship. 
CAfAX), met, accosted. 
CAtAib, battles ; d. pl. of c&t. 
CeAp, thought. 

Céite, companion, consort, spouse. 
Céim, step, position, degree. 
Cionn, dat. of ceAnn ; op cionn ua héifieAnn 50 téifi, 

over all Ireland. 
CioncAC, culpable. 
CtAT)Ai|ie, coward, rascal. 
CtArhr-Án, act of complaining. 25 

CteATrinAf = marriage, affinitv, alliance by marriage. 

Cloi^teAC, belfry, round tower. 

Ctuapa, ears (n. pl.). 

Cr.eófui^te, healed. 

CojAjtnAOit, act of whispering. 

Coittce, woods (n. pl.). 

Coimjuje, protection, safeguard. 

ComjeAttAÓA, conditions, agreements, treaties. 

Cotba, head of bed, bedpost. 

ComAOine^c, communion. 

Com<\fb<ACC, succession. 

Corr\Ayt&, 3l sign, token. 

ComnuiT), dwell, reside. 

Comnuró, resided, lived. 

Comóf uAf, comparison. 

ComfAc, fight, encounter. 

Con-oae tiA tTlróe, the Ccunty of Meath. 

Con^n^m, help. 

Cofóm, crown. 

Cófr^í ó -óe^f, southern coa- 

Cotf om n^ hAimfif e fin, at that time exactlv again. 

CfAOf, greed, fierce desire. 

Cf eroim, I believe. 

Citite-A^tA, intense fear. 

Cúinre, gen. of cóifi z, court. 

Cuuiac, woful, furious. 

Cuttiaccac, powerful. 

Cutttoac, protection, guidance. 

T)Á "onocfAT) Aif AOn tÁ, if he would bc in danger at 

any time (any day). 
"OAinjmuJA-ó, act of strengthening. 
'OAmfA'G, dancing. 
"OAtuijte, coloured (ornamented). 
X)eÁ5-mói-oe<ic, devout, pious. 26 

T)eimm f indeed. 
"OémeAnn, makes. 
*OeófA uijnme, dry tears. 
T)'féA"Of at>, could have been. 

TMAmjtiocAr, state interests, diplomacy, political ne- 

cessity, expediencv. 
Th'o^bÁit, harm, injury, destruction, damage. 
T)iombÁ*ó, dejection, sorrow, disappointment. 
T)'iomptn j, turned, changed. 
*OíreAji-c *OiAjimA"OA, Castledermot, in the south of Co. 

Rildare. 

T)tije, law. 

*Otút-ceAn5At, close compact, treaty. 

Tíóige-A-ó, was bumt. 

T)ótÁj\dc, sorrowful, sad. 

*Ofioc-tAbAjitA, bad-tongued, evil-tongued, coarse, 
vulgar. 

T)ubftÁn, challenge, defiance. 

T)ú"OÁn, neck, throat. 

T)uitteAbAfi, leaves (gen. pl.). 

"Oúitée, country, land. 

eAc, a steed. 

éAx>, jealousy. 

eA^nAiTJeAcu, science, wisdom. 

eAtA-óAnuA, sciences. 

éAn-fómóf, any respect. 

eAfbAi-ó, need, want. 

eAf btnj, gen. of eAfboj, bishop. 

eitiu, deer. 

éin-m^eAn AmÁm, one only daughter. 

éifim, ability, capacity, force, importance. 

ein3, refuse. 

"PAcuAr, was seen. 
"PA-o-bjieAtnuijteAc, far-seeing. 
pAttAm^, a mantle. 27 

£aoi x>eifie.AX), at last ; aji •oeijieA'ó íiaji, aji -oeifieA-ó 

úiAji ÚAtt, at long last. 
f?Aoir"oin, confession. 
pÁfCA"ó, clasp, squeeze. 
■pórcArhtA, sheltry. 
|TeA|iAib, d. ^/. of jreAfi, man. 
■peAji ujio'oa, a fighting man. 
■péAf ua, a feast. 
£ei-óm, use, service, work. 
^eiji^e, g. of FeAjtg, anger. 
■piti-óeAcu, poetry. 
■ptAiú, prince. 

fMAiúbeAfUAC, name of Cormac's abbot and chief ad- 
viser. 

ptAnn, man's name. 

•po^tumA, gen. of rojtuim, learning. 

poif^eAcr; or roijreAcu, proximity, nearness. 

ponnfAÍ, hoops. 

*P|ieAfCAt, attendance, serving. 

"Puitce<\c, bloody. 

]?u}ifAX), act of harrowing. 

^Ái|i-oeACAp, joy, gladness. 

^Airce, boasting. 

^AtinuAn, want, hunger, scarcity. 

^AotcA, relatives. 

geAttuAmAf, promise, vow, pledge, engagement. 

gemeA-ó, was conceived, born. 

JeobA-ó, would get. 

giottAÍ, servants. 

giottAijeAéu, attending, serving. 

giOffiu^AX), shortening. 

^ioua, a bit, anvthing, fragment. 

u,téAr*UA,*clressed. 

u,tiocAr, craft, cunning, prudent. 

50 5CAirri"óe, would have to. 28 £om, ill-feeling, jealousy, bad blood (lit. a wound). 
^oncA, wounded. 
5fuA-ó, cheek, brow. 

1at> aji f at>, all of them. 

IaIIac ("o'piACAib), compelled. 

lAjifif aji, will be asked. 

! bpAt) i i n^eAjif , far and wide. 

1 'ocott a céite, being built, erected. 

1 jcóift, prepared, ready. 

1 meAfc, amongst. 

Imiott, border, brink. 

1mni-óe, \vorry, put about. 

1mpi-óe, supplication, entreaty, request, to Dcsccu-n. 

1 n-AJ;Ai-ó & cotA, against her will. 

1omA-o, quantity (length of). 

1om-ÓA, many. 

1omtÁn, full, entire. 

1onA-o (i n-), instead of. 

Íaoc|iai"Ó, heroes. 
teADAf feAnACAif, a history book. 
•teAbcAn, gen. of teAbA, bed. 
teAc Cumn, Conn's Half. 
teAC TTIoJA, Mogha's Half. 
te bjieA^cAcu, for loveliness, fineness, 
téimneAc, leaping, jumping. 
tímifcéAfi, territory, district. 
tínce, lines. 

LiOfAnnA, forts (earthen). 
ioctAnnAi^, Danes. ^s 

toifceA-ó, was burned, scorched, parched. 
ton^pof c, camp, fort, fortress ; pl. -puijic. 
tonnf ac, a brilliant victory. 
tonn^AX), brightness, shining, resplendency. 29 

LúbATJ, act of winding, bending. 
Luir, wounds, sores. 
tuctjÁifi, delight, great joy. 

tTlACAijií, plains. 

triACAorh, a vouth, a voung man. 

ITlACCTiAni, meditating. 

triAinircjieACA, monasteries. 

íTLAir-eArhAil, handsome, comely. 

mAttuiJúe, cursed, cross. 

triÁntA, sedate, pleasant. 

tn v \ot, bald. 

ÍTlAjtOA-ó, was killed. 

tnAjiCAi^eACc, act of riding. 

tTlAr-tAT), insult, affront, calumny, aspersion. 

meAÚUA, cowardlv. 

triei-ófieAC, joyful, glad, festive. 

mío-poficún, misfortune. 

míosAijieACC, smiling. 

mí-c|ióc<M|ie.\c, unmerciful. 

trinÁ r-peAr-UAit, female, or women, attenda*' >. 

móinpéAfiA míne, smooth meadows. 

monuAji, ala^ ! 

trtuipní -oajia, oaken mugs or methers. 

tnuinnci|ieAf, friendship. 

muttAc, top. 

tlA heótAib bÁnA, the white swans. 

n<i huAirtib ó óeAf, the nobles from the south. 

nÁniAit), enemy. 

HiaII Jtúwoub, the name of one of the young kings 
of Aileach. 

ní cui|ipiT)e |?aoi ivoeAjtA pnn & póiv.-ó te céite, 

would not be compelled to marry (ca«h otl 
ní -óeACAi-ó póp A|iiArh. never yet did (go;. 
nu.\i|i, when, 30 

OiteAtriAinr, act of nourishing. 
ÓirróeAfic, illustrious, celebrated, noble. 
OifieATj (An), as much. 
Óji-o beAnnin^úe, holy orders. 
OfnA, a sigh, a sob. 

pAi-ofieóifieAcu, praying. 

pÁtÁr CIacuJa, the Palace of Tlachtgha. 

ptórj, a crowd, an assembly. 

PfiÁ-ÓAmn = pfiÁi"óinn, explained under pfiÁnm. 

PfivÁmn, a bad spelling of pfiÁixmm, pleasure, delight, 

confidence (liking for). 
pfieAbA"ó, act of panting, palpitating. 
Pfiíom-coniAifiteóifií, chief-advisers. 

Uacu, fit. 

TtAt, good fortune, prosperity, 

UéAtcAn, star. 

TleAthAfi, thick. 

Ueitij, graveyard, burying place. 

Uéituíní, small stars. 

Uéim-"por, fore-sight, fore-knowledge. 

UiA^ttJ^AT), act of ruling. 

UíméAT), gladness, delight. 

UíoijAiriAit, kingly. 

Uío^tAnn, a palace, a king's residence 

U05A, choice, selection. 

11115 (Afi), caught (hold of). 

SAi-óbfieAr, riches. 

SAij-oiúfi, soldier. 

SAmc, greed, covetousness. 

ScAtmAtAC, scandalous. 

ScAOiteAX), act of releasing or loosening. 

ScAfi, spread. 3i 

ScAjiATtiAinc ■otijeAniAiL, a legal separation. 

Sciofifi, slipped. 

SeACAp, beyond, besides. 

SéAnmAifie, happier. 

SéioeÁn, breath. 

SeireAn, himself, he himself. 

S^uAb, swept, wiped. 

Siocaiji, cause. 

SíoccÁm, peace, quietness. 

SíoccÁncAcc, peace. 

Siu^aL, walking. 

SiuoLauaji, they walked, marched. 

SLÁnuijceófiA, gen. of SLÁnui júeóiji, our Savioui 

SLeAÍjcA, spears, darts. 

SLe<MÍiAin, slippery. 

SLuó§, a host, an armv, a multitude. 

SneACCAC, snowy. 

Socaiji, satisfied. 

SÓ3TTIA1L, pleasantly. 

SomeAnncA, gentle, quiet, meek. 

Spjié, dowry, fortune. 

SpjieA^A-ó, act of stirring up, encouraging. 

ScAioéiji, study. 

ScAtuii-óeAcc, historical, versed in history. 

SuAijic, affable, gracious. 

C urceAL, journey. 

Caiciti, like, please (Le, to). 

CAicneAin, affection, love 

CAtArh, earth, ground. 

CAOiriJ, chiefs. 

CAjtcuifne, insult, contempt. • 

OAfifidmg, drawing near, approaching, 

CeAcc, coming. 

tóiT)ír, they used to go. 32 

Citij, thick. 

Úo^f Ai"óe, would be chosen. 

CoiteAir>Ait, willing. 

CoijimeAfc, hindrance, obstacle, obstruction. 

CotA, gen. of coit, will. 

Cojiat), fruit, produce, yield. 

CofiÚAiriAit, fruitful. 

Cf eAbAT> i f ufif at>, act of ploughing and harrowing, 

CfiéAT>ui-ór;e, shepherds. 

CfieAfnA, across. 

éf.ÍT), through. 

Cuaitj, north. 

CuAijiu, a heavy, sudden fall. 

Cuaúaij, pl., peasants. 

Cu^Aun, gives. 

Cuitce, floods, overflowing. 

CuiueAT), would fall. 

CfiéAnmAji, brave, gallant. 

UAi^neAf, loneliness. 
UT)ACC, will 

UmAt, willing, obliglng 
UffiAmAc, reverent. 180314 BOSTON COLLEGE 3 9031 01161764 4 
tfll 

t 
z 

r